Thursday, June 1, 2023

Un nou proiect la Vama României

Recomandare:

La data de 31 ianuarie 2023 la sediul Autorității Vamale Române a avut loc reuniunea de deschidere a proiectului: Dezvoltarea capacității de analiză a Laboratorului Vamal Central din cadrul Autorității Vamale Române- cod 101078863 – CCEI-2021-RO-EQUIP-L.

Beneficiarul proiectului este Autoritatea Vamală Română, iar finanțarea este asigurată de către Uniunea Europeană (UE), reprezentată de Comisia Europeană în calitate de Autoritate de Finanțare pentru Programul CCEI – Instrumentul de sprijin financiar pentru echipamentele de control vamal.

Data începerii proiectului : 1 ianuarie 2023

Data încheierii proiectului: 30 iunie 2024

Durata proiectului: 18 luni

Valoarea totală proiect: 1.047.100 EUR din care:

Finanțare nerambursabilă (80%) = 837.680 EUR

Co-finanțare AVR (20%) = 209.420 EUR

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți calitatea controalelor, în special prin identificarea și abordarea potențialelor abuzuri în domeniul bunurilor, a eșantioanelor, pentru a proteja interesele financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre, pentru a asigura securitatea și siguranța în cadrul UE și pentru a o proteja de comerțul ilegal, facilitând în același timp activitatea comercială legitimă.

Achizitionarea echipamentelor va duce la îmbunătățirea activității prin dezvoltarea capacității de analiza a Laboratorului Vamal Central, iar capacitatea de analiză armonizându-se la nivelul laboratoarelor vamale europene.

Dezvoltarea dotării cu echipamente de analiză va contribui la creșterea capacității de control a autorității vamale române în vederea protejării intereselor financiare și economice ale UE, asigurând securitatea și siguranța în cadrul UE și va contribui implicit la facilitarea comerțului legitim ca urmare a creșterii performanței autorității vamale în depistarea și combaterea fraudei vamale și fiscale, a contrabandei și a traficului ilicit.

Informațiile au fost transmise pentru Alldova de la Biroul de presă al Autorității Vamale Române.

Autoritatea Vamală Română a fost înființată ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul vamal, instituție publică cu personalitate juridică, prin adoptarea Legii nr. 268/2021, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 1077 din 10 noiembrie 2021.

  Modul de organizare și funcționare a Autorităţii Vamale Române, principiile care stau la baza activității pe care o desfășoară, funcțiile pe care le îndeplinește, atribuțiile generale și specifice pe care le exercită, asigurarea conducerii, personalul autorității, asigurarea logistică, materială și financiară au fost reglementate prin Hotărârea de Guvern nr. 237/2022 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 167 din 18 februarie 2022.

Autoritatea Vamală Română funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor și este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului.

La nivel teritorial, activitatea Autorității Vamale Române se exercită prin intermediul a 7 direcții regionale vamale, în cadrul cărora funcționează 90 de birouri vamale de interior și de frontieră. Subliniem faptul că Autoritatea Vamală Română joacă un rol important în protejarea a 2.070 de km de frontieră externă a României și Uniunii Europene (a doua frontieră externă ca lungime în U.E.), din care 1.877 km de frontieră terestră.

Până nu demult, rolul vămii consta, în primul rând, în colectarea taxelor vamale și a impozitelor indirecte la import. Extinderea și globalizarea comerțului și a lanțurilor de aprovizionare, dezvoltarea comerțului electronic, amenințarea cu atacuri teroriste și internaționalizarea crimei organizate, au modificat mediul în care funcționează vama.

În prezent, autoritatea vamală are o gamă foarte largă de responsabilități în materie de supraveghere și control în ceea ce privește mărfurile importate pe teritoriul vamal al Uniunii Europene.

Aceasta nu doar colectează taxe vamale, TVA și accize, după caz, pentru mărfurile importate, ci verifică, de asemenea, mărfurile respective în multe scopuri de natură nefiscală, astfel încât să se asigure că îndeplinesc cerințele U.E. privind conformitatea produselor, standardelor și normelor alimentare, de sănatate și de mediu, precum și multe altele.

Share to
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Noutăți

De ce sunt prețurile alimentelor atât de mari în Europa? O analiză marca …

O întrebare la care se caută răspunsuri: De ce sunt prețurile alimentelor atât de mari în Europa? Au găsit...
- Advertisement -spot_img

Articole asemănătoare

- Advertisement -spot_img