Thursday, June 1, 2023

Înregistrarea în SPV a devenit obligatorie de anul trecut

SPV este un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h,7 zile/7 zile

Recomandare:

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (ANAF) reaminteşte contribuabililor /plătitorilor faptul că de la data de 01.03.2022, transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organele fiscale de către contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent se  face, exclusiv, prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (SPV).

Potrivit O.G. nr. 11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se stabileşte că, în situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în  considerare, urmând ca acesta să notifice cu privire la obligativitatea comunicări prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.

ANAF amintește contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual pentru a nu risca eventualele efecte negative care pot apărea dacă un document trebuie depus sau înscris într-un anumit termen, iar acest lucru se realizează fizic şi nu prin SPV (prescrierea unui drept, pierderea dreptului de a beneficia de o facilitate fiscală, apariţia unor amenzi, etc.).

Persoanele  fizice  sau juridice, care dețin certificat digital calificat, pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV, iar persoanele fizice, care nu dețin un astfel de certificat, pot cere înregistrarea pe baza de nume de utilizator şi parolă.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi informează contribuabilii/ plătitorii că toate documentele, care nu sunt încă digitalizate/disponibile în format electronic, se pot transmite prin intermediul Formularului  de  contact accesibil în SPV. Pentru transmiterea acestor documente, se     selectează categoria Asistență și îndrumare de specialitate în domeniul fiscal”

Amintim că SPV este un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h,7 zile/7 zile, prin intermediul căruia contribuabilii depun declarații, cereri, solicită documente verifică situația fiscală proprie, după cum ne-a informat Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, Biroul comunicare şi servicii interne.

Share to
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Noutăți

De ce sunt prețurile alimentelor atât de mari în Europa? O analiză marca …

O întrebare la care se caută răspunsuri: De ce sunt prețurile alimentelor atât de mari în Europa? Au găsit...
- Advertisement -spot_img

Articole asemănătoare

- Advertisement -spot_img